XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP KỴ KHÍ TỰ ĐỘNG
Hệ Thống Xử Lý Bụi

XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP KỴ KHÍ TỰ ĐỘNG

Viện Công nghiệp thực phẩm – Bộ Công thương vừa nghiên cứu thành công và đưa vào ứng dụng công nghệ xử lý nước thải ô nhiễm bằng phương pháp kỵ khí tự động. Ứng dụng nhiều công nghệ mới Dẫn chúng tôi đi thăm hệ thống xử lý nước thải bằng phương pháp kỵ … Tiếp tục đọc

QUY  TRÌNH XỬ LÝ BỤI TRONG CÁC NHÀ MÁY XI MĂNG
Hệ Thống Xử Lý Bụi

QUY TRÌNH XỬ LÝ BỤI TRONG CÁC NHÀ MÁY XI MĂNG

Bụi trong các nhà máy xi măng rất là độc hại, nếu tiếp xúc về lâu dài có thể gây hại  cho các đường hô hấp đặc biệt là có thể gây ung thư phổi. Các nguồn nguyên liệu phát sinh đều có nồng độ khác nhau như: Gia công sơ bộ nguyên liệu; nghiền, … Tiếp tục đọc