CHỌN NHÀ THẦU XÂY DỰNG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI
Hệ Thống Xử Lý Khí

CHỌN NHÀ THẦU XÂY DỰNG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Công ty môi trường Đại Thanh là chuyên gia trong việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải và bảo trì xử lý nước thải công nghiệp uy tín hiến nay. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp và lắp đặt các hệ thống xử lý khí thải và hệ thống xử lý khí … Tiếp tục đọc

XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP KỴ KHÍ TỰ ĐỘNG
Hệ Thống Xử Lý Bụi

XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP KỴ KHÍ TỰ ĐỘNG

Viện Công nghiệp thực phẩm – Bộ Công thương vừa nghiên cứu thành công và đưa vào ứng dụng công nghệ xử lý nước thải ô nhiễm bằng phương pháp kỵ khí tự động. Ứng dụng nhiều công nghệ mới Dẫn chúng tôi đi thăm hệ thống xử lý nước thải bằng phương pháp kỵ … Tiếp tục đọc