XỬ LÝ NƯỚC CẤP BẰNG CÔNG NGHỆ NANO VÀ RO
Hệ Thống Xử Lý Nước

XỬ LÝ NƯỚC CẤP BẰNG CÔNG NGHỆ NANO VÀ RO

1. Mức độ lọc Công nghệ RO (thẩm thấu ngược) là công nghệ lọc nước tiên tiến và triệt để nhất hiện nay. Vì các khe hở màng lọc RO có kích cỡ 0,001 micromet, giống như cơ chế hoạt động của thận người sẽ cho ra sản phẩm nước hoàn toàn nguyên chất. Công … Tiếp tục đọc

XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC VI SINH
Hệ Thống Xử Lý Nước

XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC VI SINH

Ưu điểm chi phí đầu tư ban đầu, kinh phí vận hành thấp. Bản chất của xử lý nước thải bằng công nghệ sinh học là phân huỷ các chất ô nhiễm hữu cơ nhờ vi sinh vật. Tuỳ thuộc vào bản chất cung cấp không khí, các phương pháp phân huỷ sinh học có … Tiếp tục đọc

XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC
Hệ Thống Xử Lý Nước

XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Xử lý nước thải bằng công nghệ sinh học được ứng dụng để xử lý các chất hữu cơ hòa tan có trong nước thải cà cũng như một số chất ô nhiễm vô cơ khác H2S, Sunfit, Ammonia, nito….dựa trên hoạt động của sinh vật để phân hủy chất hữu cơ vi sinh vật … Tiếp tục đọc